Hastalıklar ( A – G )

Acı ağız sendromu
Ağız kokusu ( Halitosis )
Ağız kuruluğu
Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF)
Alkalen Reflü Gastriti (Safra gastriti)
Alkol ve karaciğer
Akalazya
Anoreksi (Anorexia nervosa)
Apandisit
Atrofik Gastrit ve İntestinal metaplazi
Bağırsakların vasküler hastalıkları
Barrett özofagusu ( Barrett metaplazisi )
Besin Allerjileri
Besin Zehirlenmeleri
Bulantı ve kusma
Divertiküler hastalık
Endometriozis
Enfeksiyöz Enterokolitler
Fonksiyonel Dispepsi
Gastrit
Gastroözofagial reflü hastalığı nedir?
Gastroözofagial Reflü Hastalığı ( Hekimler ve tıp öğrencileri için )
Gastrointestinal sistem hastalıklarında görülebilen sistemik bulgular
Gastrointestinal Sistem Polipleri
Gastroparezi (Mide Felci)
Gebelikte gastrointestinal sistem hastalıkları
GIST
Gluten Enteropatisi ( Çölyak Hastalığı )

Hastalıklar ( H – K )

Helikobakter Pilori
Hemokromatoz
Hemoroid, anal fissür ve diğer anal bölge hastalıkları
Hepatit B
Hepatit C
Hıçkırık
Hidatik kist
İrritabl Barsak Sendromu
İshal
Kabızlık
Kalın barsak kanseri ( Kolon kanseri, kolorektal kanser )
Kalın Barsak Kanserinden Korunma
Karaciğer fonksiyon testleri
Karaciğer Sirozu
Karaciğer kanseri
Karaciğer Transplantasyonu ( Karaciğer nakli )
Karaciğer Yağlanması ( Hepatosteatoz )
Karın ağrıları
Karın boşluğunda sıvı toplanması (Ascit)
Kısa bağırsak sendromu
Kronik pankreatit

Hastalıklar ( L – P )

Laktoz intoleransı
Makattan kan gelmesi
Mide Balonu
Mide fıtığı
Mide kanseri
Otoimmün hepatit
Pankreas kanseri
Pankreas kistleri
Pankreatit
Peptik Ülser
Polipler
Porfiri (Porphyria)
Primer biliyer siroz
Primer sklerozan kolanjit
Probiyotik nedir?

Hastalıklar ( R – Z )

Reflü ( Gastroözofagial reflü hastalığı ) nedir?
Reflü ( Gastroözofagial Reflü Hastalığı ( Hekimler ve tıp öğrencileri için )
Safra Taşları
Sarılık
Sindirim sistemi kanamaları
Sindirim Sisteminde Gaz
Sindirim sisteminin paraziter hastalıkları
Sistemik hastalıklarda görülebilen gastrointestinal bulgular
Şeker hastalarında sindirim sistemi problemleri
Turist ishali
Ülser
Ülseratif kolit ve Crohn (İnflamatuvar Barsak Hastalıkları)
Wilson hastalığı
Xiphodynia (Sifodini)
Yemek Borusu Darlıklarının Tedavisi
Yemek borusu kanseri
Yutma Güçlüğü
Zayıflatıcı Mide Balonu Sistemi ( Intragastrıc balloon system )