reflü, reflureflü


 • Sindirim Sistemi Anatomisi

 • BT / MR

   

  resim1

  Kalp kapak protezi olan ve ani başlayan karın ağrısı ile  başvuran bir hastada  BT anjiografide SMA in
  ileokolik dalında tıkanma  (beyaz ok)

  bos

  resim2

  Kalp kapak protezi olan ve ani başlayan karın ağrısı ile başvuran  bir hastada  BT anjiografide
  SMA in ileokolik dalında tıkanma (beyaz ok)

  bos

   

  pancreas1

   BT de normal pankreasın (P)  görünümü. Mide duvarında kalınlaşma dikkat çekmekte.

  bos imaj3

  BT de normal pankreasın (P)  görünümü.

  bos

  imaj4

  Akut ödematöz pankreatit

  bos

  imaj6

  Akut  nekrotizan pankreatit

  bos

  cullen

  Akut hemorajik-nekrotizan pankreatitte pankreasta nekroz (beyaz halka içinde kalan alan) ve asit (beyaz ok).

  cullen2

  Bir önceki hastada göbek çevresinde ekimoz (Cullen’s sign).

  bos

  imaj1

  Mide antrumunda tümör  infiltrasyonu (yeşil ok) ve mide çıkış darlığına bağlı mide retansiyonu bulguları. Kırmızı ok mide içindeki gıda artıklarını göstermektedir.

  bos

  imaj3

  Midede vejetan kitle oluşturan tümör ve karaciğerde metastazlar

  bos

  imaj4

  Pankreas başı kanseri (TM). Hidropik safra kesesi, superior mezenterik arterin (SMA) tümör dokusuyla çevrilmesi ve duodenum duvarındaki invazyon dikkat çekmekte.

  bos

  imaj6

  Yukarıdaki vakada  intrahepatik safra yollarında genişleme

  bos

  imaj5

  Pankreas başı tümöründe  ileri derecede hidropik safra kesesi

  bos

  imaj7

  Birönceki hastada  koledoğa yerleştirilen metal stent (kırmızı ok) sonrasında karaciğer içi safra yollarında hava varlığı (pnömobili). Sarı ok tümörün yaptığı obstrüksiyona bağlı gelişen bulber stazın oluşturduğu hava-sıvı seviyesini göstermektedir.

  bos

  imaj8

  Koledok distalindeki tıkanmaya bağlı olarak  sağve sol ana safra yollarında dilatasyon (*) ve hidropik kese

  bos

  imaj9

  Bir önceki hastada daha distalden alınan kesitte dilate koledok ve içindeki kalkül ve sludge (çamur) lar

  bos

  imaj10

  Frontal kesitte  mide çıkış darlığına bağlı  ileri derecede mide dilatasyonunun görünümü  (NEJM den alınmıştır)

  bos

  imaj11

  Transvers kesitte  mide dilatasyonunun görünümü

  bos

  amd3

  Akut mide dilatasyonu olan hastada batın BT de dilate midede hava-sıvı seviyesi görülüyor (Hastaya çekim öncesinde oral kontrast madde verilmemiştir). Altta aynı hastadan alınan ayakta direkt batın grafisinde geniş hava – sıvı  seviyesi dikkat çekmekte.

  bos

  amd1

  bos

  imaj12

  Periferik T hücreli lenfoması olan hastada hepatosplenomegali, asit (yeşil oklar) ve  genişlemiş lenf nodları (*)

  bos

  imaj13

  Karaciğer sirozunda  düzensiz sınırlı küçülmüş karaciğer, splenomegali, asit (yeşil oklar) ve karaciğerde kitle (*)

  bos

  gaster

  Linitis plastica (infiltran tipte mide kanseri) nın tomografide görünümü. Beyaz halka içinde kalınlaşmış mide duvarı görülüyor. Hastada aynı zamanda karaciğerde kalsifiye kist hidatik mevcut (*)

  bos

  imaj14

  Safra kesesinde  sludge ve mikrokalküller

  bos

  kolesistit

  Akut taşlı kolesistitli olguda safra kesesi içindeki çamur ve taş (yeşil ok) ve kese etrafında ödem ve perikolesistik sıvı birikimi.

  bos

  imaj15

  Krovik HCV enfeksiyonu ve karaciğer sirozu olan hastada hepatosellüler karsinom (HCC)

  bos

  hcc4

  Hepatosellüler karsinom  (Yeşil halka içindeki alan)

  bos

  imaj16

  Karaciğerde kalsifiye (ölü) kist hidatikler

  bos

  imaj17

  Karaciğer lobektomili hastada kalsifiye hidatik kist

  bos

  imaj18

  Karaciğerde  hemanjiomlar

  bos

  imaj19

  Kolon kanseri olan hastada karaciğerde  metastazlar

  bos

  kolangio

  Kolanjiokarsinom (sarı oklar)

  bos

  bt1

  Kolesistektomize hastada pankreas başı ve unsinat prosesten kaynaklanan tümöre bağlı olarak (yeşil ok)
  koledokta genişleme ( sarı ok).  Koledoğun safra kesesi gibi görünümü dikkat çekmekte.
  Sol alt resimde tümörün koledoğu çevrelediği izleniyor. Sağ alt resimde uncinat prosesete tümör

  bos

  pancreas2

  pancreas4

  İdyopatik kronik pankreatitli hastada pankreasta kalsifikasyonlar (sarı oklar) (üstteki resim), Wirsungda genişleme (beyaz ok), Wirsung içinde kalkül  (yeşil ok) (alttaki resim) ve pankreas sınırlarında düzensizlik

  bos

  kp1

  bos

  Kronik pankreatitli hastada pankreasta kalsifikasyonlar

  bos

  perforation1

  perforation5

  ERCP sırasında oluşan perforasyon sonrasında duodenum çevresinde (üstteki resim sarı oklar) ve karın duvarı altında (alttaki resim sarı ok) ve dalak arkasında (mavi ok) hava birikimi.

  bos

  perforation4

  perforation2

  Pankreas kuyruğundan kaynaklanan tümörün splenik fleksuraya basısı sonucunda kolonda obstrüksiyon (alttaki resimde sarı ok) ve darlık proksimalindeki kalın ve ince bağırsaklarda dilatasyon (Karaciğerdeki mavi oklar tümör metastazlarını göstermektedir)

  bos

  bt3

  Çekumda kolonik kistik lenfanjiom.  BT de ve endoskopide görünümü

  bos

  crohn4

   Crohn hastalığında striktür  (sarı ok) gelişimine bağlı ileus ve genişlemiş incebağırsak ansları (*)

  bos  
  atero1

  atero2

  Subileus atakları ile başvuran  yaşlı hastada kronik kolesistit (safra kesesi duvarının kalınlığına dikkat ediniz, sarı ok) ve  SMA de ileri derecede aterosklerotik daralma (yeşil ok) ve aortta aterom plakları (mavi ok).  Alttaki resimde ince bağırsak anslarında kronik  iskemiye bağlı  stenozlar, duvar kalınlaşmaları ve dilatasyonlar (*)

  bos


  bt6

  Yukardaki hastada ince bağırsak pasaj grafisinde daralan ve genişleyen segmentlerin görünümü

  bos

  bt7

  Pankreas kuyruğunda yerleşimli müsinöz kistik neoplazm (R=9cm)

  bos

  bt8

  Bir önceki hastada  splenik artere yapışmış olan kistin dalakla birlikte çıkarılışı

  bos

  bt9

   Pankreasta psödokist  (Kist büyük olmasına rağmen hasta asemptomatikti) (SMA: Superior mezenterik arter)

  bos

  cyst1

  Birönceki hastada psödokistin MR da görünümü

  bos

  cyst2

  Pankresta  IPMN (Intraductal papillar cystic neoplasm) (sarı ok) ve genişlemiş  Wirsung  (yeşil ok)

  bos

  MRCP1

  MRCP de koledok distalinde kalkül (beyaz ok) ve safra yollarında dilatasyon

  bos

  mrcp

  MRCP de koledok alt uçta kalkül  (sarı ok).

  bos

  cyst4

  Pankreasta psödokist (*)

  bos

  cyst3

  Pankreasta  basit kist (siyah ok)

  bos

  cyst5

  Pankreas kuyruğunda yerleşim gösteren seröz kistadenom (*). Kist içinde bal peteğini andıran septumlara dikkat ediniz.

  bos

  ampullatm

  Ampulla tümörü (beyaz ok). Tümörün duodenum lümenine doğru çıkıntı yaptığı ve Wirsung kanalının kısmen dilate olduğu görülüyor (W;Wirsung,  P;Pankreas, D;Duodenum).

  bos

  bt11

  Crohn hastalığında termial ilet (beyaz oklar) ve periçekal apse (sarı ok). Terminal ileumda kalınlaşmış
  bağırsak duvarına  ve lümende daralmaya dikkat ediniz

  bos

  Stenozan Crohn hastalığında kalınlaşmış ince bağırsak duvarı  ve stenoz (sarı ok), genişleyen ileal anslar (*) (Prestenotik dilatasyon)

  bos

  swannoma

  Mide ön duvarından kaynaklanarak ekzofitik büyüme gösteren Schawannoma (*) .Karaciğere komşu beyaz  alan içinde kontrast madde olan duodenumdur.

  bos

  BT18

  Mide kardia distalinden kaynaklanan 5cm çapında GIST

  bos

  achalasia

  Akalazyalı hastada göğüsten geçen kesitlerde vertebra önünde kontrast madde ile dolu dilate özofagusun görünümü (*). Özofagustaki hava sıvı seviyesine dikkat ediniz (mavi ok). Semptom benzerliği nedeniyle bu olgular sıklıkla hiatal herni ile karıştırılır ve hastalara yanlışlıkla Nissen fundoplikasyonu yapılır.

  bos

  akalazya1

  Akalazyalı hastada thorax tan geçen kesitlerde içinde gıda artıkları görünen dilate özofagus (sarı oklar)

  bos

  bt13

  Sigmoid kolonda divertiküller (sarı ok), divertikülit ve peridivertiküler apse (*) (R: Rektum)

  bos

  bt14

  Kronik pankreatitli hastada splenik arter anevrizması

  bos

  BT

  Crohn hastalığında termial ileumda duvar kalınlaşması ve  lümende daralma

  bos

   invaginationİleoçekal invaginasyona bağlı ileus.  Terminal ileumun (*) çekuma (sarı ok) invaginasyonu, ileoçekal valf (mavi ok) ve dilate ileal anslar (&).

  bos

  over

  Batında şişkinlik yakınması ile başvuran aşağıdaki hastanın MR görüntülemesinde overde kistik tümör.

  over2

  bos

  bezoar

  Midede bezoar (*)  (NEJM den alınmıştır)

  bos

  porto

  BT splenoportografide portal ven içinde trombüs (*)

  bos

   
  Prof. Dr Ahmet DOBRUCALI
  Adres: Bağdat Caddesi İrfan Bey Ap. No. 216 Kat. 1 D. 19 Çiftehavuzlar - Kadıköy - İstanbul
  Telefon: 0216 350 53 72 Fax: 0216 350 53 70   E-mail: adobrucali@yahoo.com

  1997 Tüm Hakları Saklıdır developed & Designed by LIMONSS Hosting ,Domain , isim Tescili, Domain Registration, Web Design, Graphic Design, Powered by LIMONSS Hosting ,Domain , isim Tescili, Domain Registration, Web Design, Graphic Design,